Sabah namazını kılmayanlar, Allah’ın cemalini göremeyecek mi?

Sabah namazını kılmayanlar, Allah’ın cemalini göremeyecek mi?
Tarih: 19.09.2021 - 20:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Sabah namazını kılmayanlar, cennette girse dahi Allah’ın cemalini göremeyecek şeklinde bir hadis var mı?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Cerir b. Abdullah şöyle rivayet eder:

Bizler Hz. Peygamber (asm) Efendimizin'in huzurunda bulunuyorduk. Hz. Peygamber (asm) bir gece; yani bedr gecesi aya baktı da şöyle buyurdu:

Sizler şu ayı, görülmesinden hiçbiriniz mahrum olmaksızın ve zahmetsizce görüyor olduğunuz gibi, Rabbinizi de muhakkak öylece göreceksiniz. Artık güneşin doğmasından ve batmasından evvelki namazların hiçbirinden alıkonmamanıza muktedir olursanız, onu yapınız.”  (Buhari, Salat, 17; Müslim, Fazlu Salateyi’s-Subhi ve’l-Asr, 633)

Bu rivayeti Buhari, Namaz Vakitleri Kitabı’nda İkindi Namazının Fazileti Babı’nda zikretmiştir.

Müslim’in rivayeti ise, bab başlığından da anlaşılacağı üzere, Sabah ve İkindi Namazlarının Fazileti ve Bunları Cemaatle Kılmaya Devam Babı’nda geçmektedir.

Kıyamet gününde Allah’ın görülmesiyle ilgili hadislerin bir kısmı; dolunayda ayın, açık bir günde güneşin zahmetsizce ve kesin olarak görüldüğü gibi kıyamet gününde de Allah’ın müminler tarafından görülebileceğini ifade etmektedir. Rivayetlerin bir kısmını, ashabın Hz. Peygamber’e (asm), “Rabbimizi görecek miyiz?” diye sorusuna cevap olarak gelmektedir. Bazılarında ise, Peygamber Efendimizin (asm) aya bakıp, onu gördükleri gibi Allah’ı da görecekleri geçmektedir.

Bazı hadisler ise, sabah ve ikindi namazlarına dikkat edilmesi, bunlara teşvik etmek maksadıyla olmuştur. Cennete giren her Müslüman, Allah’ı görecektir.

Hadislerde Ay’ın görmeğe teşbih edilmesi, rüyetin perdesiz, cihetsiz, net ve kesin olarak tahakkuk edeceğine işarettir.

Zira, cihet ve yön beden için söz konusudur. Ezeli ve ebedi olan Cenab-ı Hak maddeden ve cisimden münezzehtir ve mahiyeti hiçbir mahiyete benzemez. O, vehimlerin tasavvurundan, zihinlerin takdirinden, akıl ve fikrin ihatasından, zamandan ve mekandan münezzehtir. Çünkü O, vacibü'l-vücuttur, ezelidir, ebedidir.

Şu halde, kıyamet gününde müminlerin, kameri ayların başında hilali görmek için çekilen zahmeti çekmeden, kamerî ayların on dördünde dolunayı görmenin rahatlığı içerisinde, bulundukları yerden Rablerini rahatça görebileceklerini ifade etmektedir.

Ayrıca, bu hadis-i şerifte, ahirette müminlerin Allah'ı kolayca ve rahatça görebilecekleri ifade edilirken, bunun yanında sabah ve ikindi namazlarını vaktinde kılmaya teşvik edilmekte ve bu hususta nefsin ve şeytanın çıkaracağı engellerin mutlak surette aşılmaya çalışılması istenmektedir ki bu emir ve tavsiyeler, müminlerin ahirette Allah'ı görmeye hak kazanmalarının namazla yakından ilgili olduğunu gösterir.

Aslında beş vakit namazın hepsinin de kendine göre ayrı bir fazileti ve ehemmiyeti olduğu halde, burada sadece sabah ve ikindi namazlarından bahsedilmesi, sabah namazı uyku vaktine, ikindi namazı da günlük işlerin sıklaştığı ve arttığı bir zamana rastladığı için, nefis ve şeytanın bu namaz­ları engellemede daha çok muvaffak olmalarındandır.

Bu bakımdan burada Müslümanlar, bu iki vakitte daha uyanık olmaya teşvik edilmişlerdir.

Ayrıca bu iki vakitte "hafazatülleyl" denilen gece melekleri ile "hafazatülfecr" denilen gündüz melekleri gökten inerek, birbirlerinden nöbeti devralmak üzere camide cemaatle birlikte namazda hazır bulunurlar, nöbeti devir alanlar, yerde kalırlarken nöbeti devredenler de semaya yükselirler. Bu nöbet teslimi her ikindi ve sabah namazlarında tekrar edilir. Nöbeti devredenler tekrar semaya yükselip nöbetleri gelinceye kadar orada dururlar. Cemaatle namaz kılan müminlerden rablerine övgüyle bahsederler.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah Teala'yı cennette herkes görecek mi; cehenneme girip daha ...

Namaz kılmayan birisi direkt cennete girebilir mi? Eğer hiç namaz ...

Namaz kılmayan bir adamın kurtulma imkanı var mıdır?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun